Aktualności

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Paweł Gawryszczak
25 czerwca 2021
Znamy już oficjalnie kwotę, jaką otrzyma województwo lubelskie w ramach negocjacji Kontraktu Programowego na lata 2021-2027. 23 czerwca 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po zakończonych negocjacjach w sprawie podziału rezerwy programowej, przekazało oficjalną informację o dodatkowych środkach, a tym samym o ostatecznej alokacji na nowy program. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, kwota alokacji na […]
Czytaj

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Paweł Gawryszczak
6 lipca 2021
W dniu 1 lipca 2021 r., na posiedzeniu Zespołu Sterującego do spraw wsparcia procesu opracowania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 przyjęty został projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wypracowany przez 9 Tematycznych Grup Roboczych. Przedmiotowe dokumenty zostaną w najbliższym czasie przedłożone do akceptacji Zarządu Województwa Lubelskiego, a następnie program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zostanie skierowany do […]
Czytaj

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Paweł Gawryszczak
7 lipca 2021
W dniu 06 lipca 2021 r., Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Powyższy dokument określa strategię wykorzystania prawie 2,27 miliarda euro jakie będziemy mieć do dyspozycji dla regionu. Będzie to blisko 42 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Lubelskie jest pierwszym regionem, który przyjął taki dokument. […]
Czytaj

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Paweł Gawryszczak
28 lipca 2021
W dniu 28 lipca 2021 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i […]
Czytaj
Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram