Aktualności

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

W dniu 1 lipca 2021 r., na posiedzeniu Zespołu Sterującego do spraw wsparcia procesu opracowania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 przyjęty został projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wypracowany przez 9 Tematycznych Grup Roboczych.

Przedmiotowe dokumenty zostaną w najbliższym czasie przedłożone do akceptacji Zarządu Województwa Lubelskiego, a następnie program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram