Rekomendacje

Zaufało nam wiele podmiotów, w tym: Sektor społeczny – fundacje i stowarzyszenia, głównie działające w obszarze edukacji, ale także realizujące wsparcie z zakresu rozwijania usług opiekuńczych dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Sektor publiczny – Jednostki Samorządu Terytorialnego, które realizują projekty systemowe, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przyszłości także z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Sektor prywatny – instytucje rynku pracy, w tym m.in. agencje zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe, a także osoby fizyczne będące przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Posiadamy dedykowane rekomendacje do wglądu dla osób zainteresowanych, w tym celu zapraszamy do kontaktu.

Certyfikaty i zaświadczenia

Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram