Projekty

Poniżej przedstawiamy projekty, na które właściciel firmy Paweł Gawryszczak uzyskał dofinansowanie 
w perspektywach finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
FELU.10.03-IZ.00-001/23
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
lubelskie
FELU.10.06-IZ.00-001/23
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
lubelskie
FELU.09.04-IP.02-001/23
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
lubelskie
FELU.09.04-IP.02-001/23
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
lubelskie

Aktywizacja zawodowa

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16
Regionalny Program Operacyjny
pomorskie
RPWM.10.02.00-IP.01-28-001/17
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie (subregion olsztyński)
RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17
Regionalny Program Operacyjny
małopolskie
RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/18
Regionalny Program Operacyjny
opolskie

Kompetencje społeczne dla osób młodych

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18
Wiedza Edukacja Rozwój
ogólnopolski
NOWEFIO 2021
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie
Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033
lubelskie
Fundusz Młodzieżowy, edycja 2024
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033
lubelskie

Kształcenie zawodowe

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19
Regionalny Program Operacyjny
świętokrzyskie
RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19
Regionalny Program Operacyjny
świętokrzyskie
RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19
Regionalny Program Operacyjny
kujawsko-pomorskie

Młodzież NEET

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
POWR.01.02.01.-IP.14-26-002/16
Wiedza Edukacja Rozwój
świętokrzyskie
POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17
Wiedza Edukacja Rozwój
śląskie
POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17
Wiedza Edukacja Rozwój
małopolskie
POWR.01.02.01-IP.25-08-03/18
Wiedza Edukacja Rozwój
lubuskie
POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18
Wiedza Edukacja Rozwój
wielkopolskie

Outplacement

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16
Regionalny Program Operacyjny
wielkopolskie
RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/17
Regionalny Program Operacyjny
pomorskie
RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie (LOF)

Rozwój kompetencji kluczowych (cyfrowych i/lub językowych)

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16
Regionalny Program Operacyjny
mazowieckie
RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16
Regionalny Program Operacyjny
pomorskie
RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17
Regionalny Program Operacyjny
świętokrzyskie (KOF)
RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19
Regionalny Program Operacyjny
pomorskie
RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20
Regionalny Program Operacyjny
podkarpackie
RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20
Regionalny Program Operacyjny
podkarpackie
RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20
Regionalny Program Operacyjny
podkarpackie

Rozwój przedsiębiorczości

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15
Regionalny Program Operacyjny
dolnośląskie
RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie

Senioralne usługi opiekuńcze i zdrowotne / aktywizacja Seniorów

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19
Regionalny Program Operacyjny
śląskie
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19
Regionalny Program Operacyjny
śląskie
IV runda konkursowa/2021
Generacja 6.0
lubelskie
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie

Włączenie społeczne

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16
Regionalny Program Operacyjny
łódzkie (ŁOM)
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17
Regionalny Program Operacyjny
łódzkie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17
Regionalny Program Operacyjny
mazowieckie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-054/17
Regionalny Program Operacyjny
mazowieckie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie (LOF)
RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18
Regionalny Program Operacyjny
mazowieckie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18
Regionalny Program Operacyjny
mazowieckie
RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/18
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18
Regionalny Program Operacyjny
lubuskie
RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18
Regionalny Program Operacyjny
lubuskie
RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18
Regionalny Program Operacyjny
wielkopolskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie (ZIT Ełk)
RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie (ZIT Ełk)
RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie (ZIT Ełk)
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19
Regionalny Program Operacyjny
łódzkie (ŁOM)
RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19
Regionalny Program Operacyjny
łódzkie
RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19
Regionalny Program Operacyjny
zachodniopomorskie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19
Regionalny Program Operacyjny
mazowieckie
RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19
Regionalny Program Operacyjny
wielkopolskie
RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie (ZIT Olsztyn)
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21
Regionalny Program Operacyjny
warmińsko-mazurskie (ZIT Olsztyn)

Wsparcie dla MMŚP

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18
Wiedza Edukacja Rozwój
ogólnopolski
RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie
NOWEFIO 2022
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie

Wsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
PFRON nr 1/2020
Konkurs "Pokonamy bariery"
ogólnopolski
POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20
Wiedza Edukacja Rozwój
lubelskie
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
lubelskie
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
łódzkie
PFRON Absolwent
Program Absolwent
lubelskie
PFRON nr 1/2022
Konkurs "Działamy razem"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2022
Konkurs "Działamy razem"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2022
Konkurs "Działamy razem"
lubelskie

Edukacja przedszkolna

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20
Regionalny Program Operacyjny
lubelskie

Wsparcie dedykowane rodzinom

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
NOWEFIO 2022
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie
NOWEFIO 2022
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie

Rozwój start-upów

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
PO PW, działanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Polska Wschodnia
ogólnopolski
PO PW, działanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Polska Wschodnia
ogólnopolski
Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram