Projekty

Poniżej przedstawiamy projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Aktywizacja zawodowa

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16
RPO
pomorskie
RPWM.10.02.00-IP.01-28-001/17
RPO
warmińsko-mazurskie (subregion olsztyński)
RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17
RPO
małopolskie
RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/18
RPO
opolskie

Kompetencje społeczne dla osób młodych

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18
PO WER
ogólnopolski
NOWEFIO 2021
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie
Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033
lubelskie

Kształcenie zawodowe

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19
RPO
świętokrzyskie
RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19
RPO
świętokrzyskie
RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19
RPO
kujawsko-pomorskie

Młodzież NEET

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
POWR.01.02.01.-IP.14-26-002/16
PO WER
świętokrzyskie
POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17
PO WER
śląskie
POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17
PO WER
małopolskie
POWR.01.02.01-IP.25-08-03/18
PO WER
lubuskie
POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18
PO WER
wielkopolskie

Outplacement

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16
RPO
wielkopolskie
RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/17
RPO
pomorskie
RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17
RPO
lubelskie
RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18
RPO
lubelskie (LOF)

Rozwój kompetencji kluczowych (cyfrowych i/lub językowych)

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16
RPO
mazowieckie
RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16
RPO
pomorskie
RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17
RPO
świętokrzyskie (KOF)
RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19
RPO
pomorskie
RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20
RPO
podkarpackie
RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20
RPO
podkarpackie
RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20
RPO
podkarpackie

Rozwój przedsiębiorczości

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15
RPO
dolnośląskie
RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21
RPO
lubelskie

Senioralne usługi opiekuńcze i zdrowotne / aktywizacja Seniorów

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17
RPO
lubelskie
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17
RPO
lubelskie
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19
RPO
śląskie
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19
RPO
śląskie
IV runda konkursowa/2021
Generacja 6.0
lubelskie
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20
RPO
lubelskie

Włączenie społeczne

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16
RPO
lubelskie
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16
RPO
łódzkie (ŁOM)
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17
RPO
łódzkie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17
RPO
mazowieckie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17
RPO
warmińsko-mazurskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17
RPO
lubelskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17
RPO
lubelskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/17
RPO
warmińsko-mazurskie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-054/17
RPO
mazowieckie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17
RPO
lubelskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17
RPO
warmińsko-mazurskie
RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17
RPO
lubelskie (LOF)
RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18
RPO
mazowieckie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18
RPO
mazowieckie
RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/18
RPO
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18
RPO
warmińsko-mazurskie
RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18
RPO
lubuskie
RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18
RPO
lubuskie
RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18
RPO
wielkopolskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18
RPO
warmińsko-mazurskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17
RPO
lubelskie
RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18
RPO
warmińsko-mazurskie (ZIT Ełk)
RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19
RPO
warmińsko-mazurskie (ZIT Ełk)
RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19
RPO
warmińsko-mazurskie (ZIT Ełk)
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19
RPO
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19
RPO
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19
RPO
warmińsko-mazurskie
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19
RPO
łódzkie (ŁOM)
RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19
RPO
warmińsko-mazurskie
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19
RPO
łódzkie
RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19
RPO
zachodniopomorskie
RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19
RPO
mazowieckie
RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19
RPO
wielkopolskie
RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20
RPO
warmińsko-mazurskie (ZIT Olsztyn)
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20
RPO
lubelskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20
RPO
lubelskie
RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20
RPO
lubelskie
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20
RPO
warmińsko-mazurskie
RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21
RPO
warmińsko-mazurskie (ZIT Olsztyn)

Wsparcie dla MMŚP

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18
PO WER
ogólnopolski
RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
RPO
lubelskie
RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
RPO
lubelskie
NOWEFIO 2022
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie

Wsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
PFRON nr 1/2020
Konkurs "Pokonamy bariery"
ogólnopolski
POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20
PO WER
lubelskie
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
ogólnopolski
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
lubelskie
PFRON nr 1/2021
Konkurs "Sięgamy po sukces"
łódzkie

Edukacja przedszkolna

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20
RPO
lubelskie

Wsparcie dedykowane rodzinom

Numer konkursu
Program operacyjny
Województwo
NOWEFIO 2022
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie
NOWEFIO 2022
NOWEFIO 2021-2030
lubelskie
Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram