Aktualności

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Znamy już oficjalnie kwotę, jaką otrzyma województwo lubelskie w ramach negocjacji Kontraktu Programowego na lata 2021-2027. 23 czerwca 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po zakończonych negocjacjach w sprawie podziału rezerwy programowej, przekazało oficjalną informację o dodatkowych środkach, a tym samym o ostatecznej alokacji na nowy program.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, kwota alokacji na nowy program dla województwa lubelskiego wyniesie blisko 2,3 mld euro (o blisko 42 mln euro więcej niż alokacja na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), a to stanowi 101,9% programu, realizowanego w bieżącej perspektywie finansowej. Określił to zakończony właśnie proces negocjacji Kontraktu Programowego dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027.

Dzięki opracowanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego propozycji przedsięwzięć dla naszego regionu, udało się pozyskać dodatkowe ponad 504,4 mln euro w ramach alokacji dodatkowej.

Wynegocjowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego środki, dają szansę na wzrost udziału alokacji naszego regionu, w stosunku do wszystkich programów regionalnych: z 7,1 % w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, do 8% w alokacji w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ponadto, w rankingu województw, dotyczącego podziału alokacji na programy regionalne, województwo lubelskie awansowało z miejsca 6. na miejsce 4. w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Uwzględniając także środki przeznaczone z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, otrzymamy łącznie około 2 938 912 292 euro, co oznacza 2. miejsce w kraju.

Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram